benefisc-1.jpg

DAS Conflicten BeneFisc: Beste van de Test & Beste Koop

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandverzekering die hen toelaat om hun belangen te verdedigen bij juridische conflicten. 57% van de Belgen heeft echter al een geschil gehad…
Vaak gaat het dan om complexe conflicten die voor de rechtbank uitgevochten zijn.[1] Een goede rechtsbijstand is dus broodnodig, maar verzekeringen met elkaar vergelijken en de slimste keuze maken is niet altijd eenvoudig. Dit artikel kan je hierbij helpen.
Het nieuwe belastingvoordeel op rechtsbijstand, ingevoerd door de vorige regering in september 2019, werd in het leven geroepen om het recht toegankelijker te maken voor iedereen. Sindsdien biedt de premie voor een rechtsbijstandverzekering een belastingvoordeel als de polis aan bepaalde voorwaarden beantwoordt.
Interessant! Maar desondanks blijft het vinden van de meest voordelige polis in verhouding met kwaliteit niet eenvoudig als consument.
https://www.youtube.com/watch?v=q9aSL3-D6pE&feature=youtu.be
 

Dit artikel is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 spec. vw.). Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

[1] Exclusief representatief marktonderzoek Datasynergie (12/2018)

Comments are closed.